O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

Bakalavriat yunalishlari buyicha o‘tiladigan fanlar ro‘yxati

1

Gidrotexnika inshootlari.

Gidrotexnika inshootlarining konstruksiyalari, ularni xisoblash va loyixalash asoslari o‘rgatiladi.

2

Me’morchilik.

Gidrotexnika inshootlarining me’morchilik asoslari o‘rgatiladi.

3

Qurilish ishlari asoslari va tabiatni muhofaza qilish inshootlari

Qurilish ishlari asoslari va tabiatni muhofaza qilish inshootlarining konstruksiyalari, ularni xisoblash va loyixalash asoslari o‘rgatiladi.

4

Injenerlik konstruksiyalari

Injenerlik konstruksiyalarining turlari, beton, temir-beton, metall konstruksiyalarini loyixalash usullari o‘rgatiladi

5

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ta’mirlash, rekonstruksiya qilish asoslari o‘rgatiladi.

6

Daryo gidrouzellaridan foydalanish

Daryo gidrouzellaridan foydalanish, ta’mirlash, rekonstruksiya kilish asoslari o‘rgatiladi.

7

Zamin va poydevorlar

Zamin va poydevorlar turlari, ularni loyixalash va xisoblash usullari o‘rgatiladi.

8

O‘zan oqimi dinamikasi. O‘zanni rostlash

O‘zandagi jarayonlar, oqim xarakati qonuniyatlari, o‘zanni rostlash inshootlari konstruksiyalari, ularni xisoblash va loyixalash asoslari o‘rgatiladi.

9

Qurilish materiallari va gruntshunoslik

Qurilish materiallari va gruntlarning turlari, xossalari, ishlatilishi va ularga qo‘yiladigan talablar o‘rgatiladi.

10

Zamin va poydevorlar. Qurilish materiallari

Zamin va poydevorlar turlari, ularni loyixalash va xisoblash usullari, kurilish materiallarining turlari, xossalari, ishlatilishi va ularga qo‘yiladigan talablar o‘rgatiladi.

11

Qurilish materiallari

Qurilish materiallarining turlari, xossalari, ishlatilishi va ularga qo‘yiladigan talablar o‘rgatiladi.

12

Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar

Gruntlar turlari, ularning mexanik xossalari, zamin va poydevorlar turlari, ularni loyixalash va xisoblash usullari o‘rgatiladi.

13

Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish

Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish, ularni ta’mirlash, rekonstruksiya qilish asoslari o‘rgatiladi.

14

Gidrotexnika inshootlari. Nasoslar va nasos stansiyalari

Gidrotexnika inshootlari, nasoslar va nasos stansiyalari konstruksiyalari, ularni xisoblash va loyihalash asoslari o‘rgatiladi.

15

Suv yo’llari va portlar

Suv yo’llari xaqida ma’lumotlar, portlardagi inshootlar, kema o‘tkazuvchi shlyuzlar konstruksiyalari o‘rgatiladi.

16

Kanallardagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish

Kanallardagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularni ta’mirlash, rekonstruksiya kilish asoslari o‘rgatiladi.

17

Suv omborlaridan foydalanish

Suv omborlaridagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularni ta’mirlash, rekonstruksiya kilish asoslari o‘rgatiladi.

18

O‘zan jarayonlari va o‘zan oqimi dinamikasi

O‘zandagi jarayonlar, oqim xarakati qonuniyatlari o‘rgatiladi.

19

Gidrotexnikaga kirish (tanlov fani)

Gidrotexnika fani to‘grisidagi umumiy ma’lumotlar, uni o‘qitish bo‘yicha ma’lumotlar o‘rgatiladi.

20

Gidrotexnika inshootlari ishonchliligi (tanlov fani)

Gidrotexnika inshootlari ishonchliligini xisoblash nazariyalari va baxolash usullari o‘rgatiladi.

21

Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi (tanlov fani)

Gidrotexnika inshootlari xavfsizligini aniqlash, oshirish bo‘yicha chora tadbirlar ishlab chiqish o‘rgatiladi.

22

Injenerlik gruntshunosligi

Guruntlarning zamin sifatida o‘rganish va ulardagi jarayonlarni baholash.

Magistratura mutaxassisliklari bo’yicha o‘tiladigan fanlar ro‘yxati

1

Gidrotexnikada ilmiy tadqiqot

Tadqiqot jarayonini tavsiflash, xulosalarni ta’riflash va olingan natijalarni baholash, empirik va nazariy tadqiqot usullarini farqlash, kengaytirilgan tadqiqot rejasini ishlab chiqish, fundamental, amaliy, innovatsion loyihalarning bir-biridan farqini bilishi va ular bo‘yicha loyihalar tuzish o‘rgatiladi.

2

Selga qarshi va o‘zan rostlash inshootlari

Selga qarshi va o‘zan rostlash inshootlari konstruksiyalari, ularni xisoblash va loyixalash asoslari o‘rgatiladi.

3

Gidrotexnika inshootlarini loyihalash

Gidrotexnika inshootlarining konstruksiyalari, ularni xisoblash va loyixalash asoslari chuqurlashtirilgan tarzda o‘rgatiladi.

4

Gidrotexnika inshootlaridagi nazorat o‘lchov apparaturalar

Gidrotexnika inshootlaridagi nazorat o‘lchov apparaturalari turlari, ularning vazifalari, ishlatish yo‘llari o‘rgatiladi.

5

Gidrotexnika inshootlari ekspluatatsiyasi, ularni ta’mirlash va rekonstruksiya qilish

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ta’mirlash, rekonstruksiya qilish asoslari chuqurlashtirilgan tarzda o‘rgatiladi.

6

Gidrotexnika inshootlaridan foydalanishdagi ishonchliligi va xavfsizligi

Gidrotexnika inshootlari ishonchliligi va xavfsizligini ta’minlashni tashkil qilish, gidrotexnika inshootlaridagi buzilishlar va avariyalarni, xar xil gidrouzellarda xavfsizlikni nazorat qilish ko‘rsatkichlarini, ekstremal (favqulodda) xolatlarda gidrotexnika inshootlaridan foydalanish masalalarini qamraydi.