Magistratura

1

70730901 -Gidrotexnika inshootlari (suv xo‘jaligida)

70730901-“Gidrotexnika inshootlari” magistratura mutaxassisligiga magistrantlar: – o‘quv va tarbiya jarayoni, loyiha qidiruv va loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish, gidrotexnika inshootlarini takomillashtirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bo‘yicha bilimlar oladilar.

2

70812801 -GES qurilishi va ulardan foydalanish

70812801-“GES qurilishi va ulardan foydalanish” magistratura mutaxassisligiga magistrlar: – o‘quv va tarbiya jarayoni, loyiha qidiruv va loyiha smeta hujjatlarini, gidroelektrostansiyalar qurilishi va ulardan foydalanish, ilmiy-tadqiqot va loyihalash jarayonlari bo‘yicha bilimlar oladilar.

3

70812501 -Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularning ishonchliligi va xavfsizligi

70812501-“Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularning ishonchliligi va xavfsizligi” magistratura mutaxassisligida magistrantlar: – o‘quv va va tarbiya jarayoni, loyiha qidiruv va loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqish, gidrotexnika inshootlaridan foydalanish jarayoni, gidrotexnika inshootlarining ishonchliligini baholash, xavfsizligini ta’minlash nazorati bo‘yicha bilimlar oladilar.

4

70812502 -Nasos stansiyalaridan va qurilmalaridan foydalanish va tashxisi

70812502-“Nasos stansiyalaridan foydalanish va qurilmalaridan foydalanish va tashxisi” magistratura mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar kasbiy faoliyatining obektlari: – o‘quv va tarbiya jarayoni, loyiha qidiruv va loyiha smeta hujjatlarini, nasos stansiyalar va qurilmalar, ilmiy-tadqiqot va loyihalash jarayonlari bo‘yicha bilimlar oladilar.

5

70730904  - Gidrotexnika  inshootlari qurilishini tashkil etish va texnologiyasi

70730904-“Gidrotexnika  inshootlari qurilishini tashkil etish va texnologiyasi”  magistratura mutaxassisligida magistrantlar: ishlab chiqarish birlashmalarida ilmiy tadqiqot faoliyatini yuritish, havza boshqarmalari, sug‘orish tizimi boshqarmalari, suv qurilishi va irrigasiya trestlari, sanoat va biznes tashkilotlari sub'ektlarida gidrotexnika inshootlari qurilishini tashkil etish va texnologiyasiga oid kompleks masalalarni echish, arxitektura - qurilish tarmoqlari va sohalarini rivojlantirishda ishlarni tashkil etish, istiqbolini belgilash, kasbiy ko‘nikmaga, mutasaddilik qobiliyatiga yo‘naltirilgan inson faoliyatining vositalari, usullari, metodlari va uslublari bo‘yicha bilim oladilar.

6

70111202 -Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi

70111202-Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi  magistratura mutaxassisligida magistrantlar: barcha ta'lim tashkilotlarida mutaxassislikka oid fanlarni o‘qitish; tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlari, markazlari, ilmiy ishlab chiqarish birlashmalarida ilmiy tadqiqot faoliyatini yuritish, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish, tarmoq boshqarmalari va muassasalarida jarayonni loyihalashtirish va boshqarish bo‘yicha bilimlar oladilar.