Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Qaxxarov O’ktam Abduraximovich

Doktorant

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Poymadagi ko‘ndalang dambalar bilan simmetrik siqilgan oqim qonuniyatlari

2

Xasanov Xojiakbar

Xamzaevich

Mustaqil tadqiqotchi

5.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Совершенствование методов расчета площади и объема водохранилищ с использования геоинформационных технологии и дистанционного зондирования

3

Bobojonova Nodira

Quramboy kizi

Tayanch doktorant

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Влияние заиления руслового водохранилища на условия надежной эксплуатации сооружений гидроузла (на примере Туямуюнского гидроузла)

4

Djabbarova Shaxnoza Akramjonovna

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Влияние пропускной способности водопропускных сооружений на интенсивность неустановившееся фильтрации в грунтовых плотинах

5

Jaxonov Aziz Abdujalil o‘g‘li

Tayanch doktorant

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Закономерности растекания потока, стесненного поперечными дамбами на реках с нессемметричными поймами

6

Panjiev Sherzod Soxibovich

Tayanch doktorant

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Sel suv omborlarini loyqa cho‘kindilardan tozalash texnologiyalarini takomillashtirish

7

Qurbanov Shaydobek Shuxratovich

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Ko‘ndalang dambalar tosh to‘kma qoplamalari hajmi va granulometrik tarkibini ilmiy asoslash