Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Ajimuratov Dilmurat Serikxanovich

Katta ilmiy xodim

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Оценка степени гашения энергии и норм категории риска водосбросных сооружений высоконапорных водохранилищных гидроузлов

2

Yakubov Quvonchbek

Katta ilmiy xodim

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Прогноз заиление водоворотных зон за поперечными дамбами