Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

  1.  

Ergashev Rustam Raximovich

 

T.f.d., prof.

05.09.06 – Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

“Sug‘orish tizimi nasos stansiyalarining  gidromexanik jihozlari ishonchliligini ta’minlash”

  1.  

Xidirov San’atjon Quchqorovich

T.f.f.d., PhD

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Suv chiqarish inshootlarining pastki beflaridagi mustaxkamlash elementlariga oqimning gidrodinamik ta’siri.

  1.  

Ikramov Nazir Muminjanovich

T.f.f.d., PhD

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Влияние неоднородности данных наносов на структуру грядовых форм русла

  1.  

Urazmuxamedova Ziyoda Valijonovna

Doktarant

01.02.04 – “Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi” va 05.01.06 – ““Gidrotexnika va melioratsiya qurilish”

“Оценка динамического поведение грунтовых плотин с учетом реологических свойства грунта при сейсмических воздействиях”

 

  1.  

Artikbekova Fotima Kuchkarovna

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

“Nasos stansiyalarining ekspluatatsion xususiyatlarini inobatga olgan xolda kirish kanali o‘zanidagi jarayonlarni baxolash.”

  1.  

Berdiev Mustafo

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Suv chiqarish inshootlari ekspluatatsiya sharoitining samaradorligini oshirish

  1.  

Rashidov Jaloliddin Ibodullaevich

Stajyor doktarant

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Suv oqimi ob’ektlarida abraziv xarakteristikalarini tadqiqi qilish

  1.  

Shodiev Bobur Nurmaxamat o‘g‘li

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Quyilma suv omborlari ekspuatatsiya muddatini oshirish

  1.  

Voxidov Oybek Farxodjon o‘g‘li

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Markazdan qochma nasoslarning ish samaradorligini oshirish

  1.  

Maxsudova Lyudmila Alekseevna

Mustaqil tadqiqotchi

05.01.06 Gidrotexnika va melioratsiya qurilish

Влияние насосов на эксплуатационый режим насосных станций.