Tadqiqotchilar

F.I.Sh.

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

  1.  

Xidirov Sanʼatjon Quchqorovich

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Suv chiqarish inshootlarining pastki b’eflaridagi mustaxkamlash elementlariga oqimning gidrodinamik taʼsiri.

  1.  

Ikramov Nazir Muminjanovich

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Vliyanie neodnorodnosti dannix nanosov na strukturu gryadovix form rusla

  1.  

Noqulov Bexzod Eshmirzaevich

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Toʼgʼonsiz suv olish ishonchliligini oshirishning gidravlik usullarini takomillashtirish

  1.  

Аrtikbekova Fotima Kuchkarovna

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

“Nasos stantsiyalarining ekspluatatsion xususiyatlarini inobatga olgan xolda kirish kanali oʼzanidagi jarayonlarni baxolash.”

  1.  

Shodiev Bobur Nurmaxamat oʼgʼli

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Quyilma suv omborlari ekspuatatsiya muddatini oshirish

  1.  

Voxidov Oybek Farxodjon oʼgʼli

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi

Markazdan qochma nasoslarning ish samaradorligini oshirish