Тадқиқотчилар

Ф.И.Ш.

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

  1.  

Хидиров Санʼатжон Қучқорович

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув чиқариш иншоотларининг пастки бъефларидаги мустахкамлаш элементларига оқимнинг гидродинамик таʼсири.

  1.  

Икрамов Назир Муминжанович

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Влияние неоднородности данних наносов на структуру грядових форм русла

  1.  

Ноқулов Бехзод Эшмирзаевич

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Тоʼгʼонсиз сув олиш ишончлилигини оширишнинг гидравлик усулларини такомиллаштириш

  1.  

Артикбекова Фотима Кучкаровна

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

“Насос стантсияларининг эксплуататсион хусусиятларини инобатга олган холда кириш канали оʼзанидаги жараёнларни бахолаш.”

  1.  

Шодиев Бобур Нурмахамат ўғли

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Қуйилма сув омборлари экспуататсия муддатини ошириш

  1.  

Вохидов Ойбек Фарходжон ўғли

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Марказдан қочма насосларнинг иш самарадорлигини ошириш