Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

  1.  

Эргашев Рустам Рахимович

 

Т.ф.д., проф.

05.09.06 - Гидротехника ва мелиорация қурилиши

“Суғориш тизими насос станцияларининг  гидромеханик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш”

  1.  

 

Икрамов Назир Муминжанович

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Влияние неоднородности данных наносов на структуру грядовых форм русла

  1.  

Хидиров Санъатжон Қучқорович

PhD

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув чиқариш иншоотларининг пастки бьефларидаги мустаҳкамлаш элементларига оқимнинг гидродинамик таъсири

  1.  

Эргашев Алишер Абдувосиқович

Мустақил тадқиқотчи

05.09.06 - Гидротехника ва мелиорация қурилиши

Применения гидроэлеватора при очистки акватории водохранилища (на примере Тупалангского водохранилища)

  1.  

Уразмухамедова Зиёда Валижоновна

Мустақил тадқиқотчи

05.09.06 - Гидротехника ва мелиорация қурилиши

Насос станцияларини эксплуатация қилишнинг комлекс тизимини ишлаб чиқиш.

  1.  

Артикбекова Фотима Кучкаровна

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

“Насос станцияларининг эксплуатацион хусусиятларини инобатга олган холда кириш канали ўзанидаги жараёнларни бахолаш.”

  1.  

Рашидов Жалолиддин Ибодуллаевич

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув оқими объектларида абразив характеристикаларини тадқиқи қилиш

  1.  

Бердиев Мустафо

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув оқими объектларида абразив характеристикаларини тадқиқи қилиш