Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

  1.  

Эргашев Рустам Рахимович

 

Т.ф.д., проф.

05.09.06 – Гидротехника ва мелиорация қурилиши

“Суғориш тизими насос станцияларининг  гидромеханик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш”

  1.  

Хидиров Санъатжон Қучқорович

Т.ф.ф.д., PhD

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув чиқариш иншоотларининг пастки бьефларидаги мустахкамлаш элементларига оқимнинг гидродинамик таъсири.

  1.  

Икрамов Назир Муминжанович

Т.ф.ф.д., PhD

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Влияние неоднородности данных наносов на структуру грядовых форм русла

  1.  

Уразмухамедова Зиёда Валижоновна

Доктарант

01.02.04 – “Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси” ва 05.01.06 – ““Гидротехника ва мелиорация қурилиш”

“Оценка динамического поведение грунтовых плотин с учетом реологических свойства грунта при сейсмических воздействиях”

 

  1.  

Артикбекова Фотима Кучкаровна

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

“Насос станцияларининг эксплуатацион хусусиятларини инобатга олган холда кириш канали ўзанидаги жараёнларни бахолаш.”

  1.  

Бердиев Мустафо

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув чиқариш иншоотлари эксплуатация шароитининг самарадорлигини ошириш

  1.  

Рашидов Жалолиддин Ибодуллаевич

Стажёр доктарант

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув оқими объектларида абразив характеристикаларини тадқиқи қилиш

  1.  

Шодиев Бобур Нурмахамат ўғли

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Қуйилма сув омборлари экспуатация муддатини ошириш

  1.  

Вохидов Ойбек Фарходжон ўғли

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Марказдан қочма насосларнинг иш самарадорлигини ошириш

  1.  

Махсудова Людмила Алексеевна

Мустақил тадқиқотчи

05.01.06 Гидротехника ва мелиорация қурилиш

Влияние насосов на эксплуатационый режим насосных станций.