Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1.

Б.Ш.Юлдошев

-

01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

05.09.06-Гидротехника ва мелиорация қурилиши

Грунтли тўғонларнинг намлигини ва ноэластик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларни кучланганлик ва дефор-мацияланиш ҳолатини баҳолаш ва прогнозлаш усулларини ишлаб чиқиш

2.

Э.С.Тошматов

-

01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

«Призматик кўринишдаги гидротехник конструкцияларни ҳисоблаш методлари ва алгоритмларини ишлаб чиқиш»

3.

Ж.А.Ярашов

-

01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

“Суюқлик билан ўзаро таъсирда бўлган симметрик  гидротехник иншоотларнинг динамик мустаҳкамликка ҳисоблаш методларини яратиш”