Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1.

T.ф.н Ш.О. Худайназаров

-

01.02.04 Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

Материалнинг чизиқсиз ва диссипатив хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мураккаб тузилмавий нотекис тизимлар динамикаси

2.

Э.С.Тошматов

-

01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

«Призматик кўринишдаги гидротехник конструкцияларни ҳисоблаш методлари ва алгоритмларини ишлаб чиқиш»

3.

Ж.А.Ярашов

-

01.02.04 – Деформацияланувчан қаттиқ жисмлар механикаси

“Суюқлик билан ўзаро таъсирда бўлган симметрик  гидротехник иншоотларнинг динамик мустаҳкамликка ҳисоблаш методларини яратиш”