Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатция мавзуси

1

Ачилова Дилноза Ахматовна

-

05.01.01-
“Инженерная геометрия и компютерная графика” “Аудио и ведио техналоги” (педагогические науки)

“Олий ўқув юртида ўқув жараёнини моделлаштириш” (Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси фани мисолида)

2

Рихсибаева Хуршида Миркамиловна

-

05.01.01-
“Муҳандислик геометрияси ва компютер графикаси” “Аудио и ведио технологиялар” (педагогика фанлари)

Психологик ва педагогик ўлчовлар асосида муҳандислик графикасидан вазифалар тизимини ишлаб чиқишнинг назарияси ва амалиёти