Tadqiqotchilar

 

T.r

F.I.SH.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Ismatov Baxtiyor Sa’dulla o’g’li

-

05.01.01- “Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi” “Audio i vedio texnologiyalar” (pedagogika fanlari)”

“Gidrotexnika inshootlarini loyihalshda geometrik modellashtirish usullarini qo’llash”

2

Jiyenbayeva Nag’iyma Kayratdin qizi

- 13.00.02. “Ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi” (pedagogika fanlari) ‘‘Chizmachilik fanini masofaviy o‘qitishda didaktik talablarni ta’minlash muammolari”