Tadqiqotchilar

Т.r

F.I.Sh.

ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

T.f.n SH.O.  Xudaynazarov

-

01.02.04 Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

Materialning chiziqsiz va dissipativ xususiyatlarini hisobga olgan holda murakkab tuzilmaviy notekis tizimlar dinamikasi

2.

E.S.Toshmatov

-

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

«Prizmatik ko‘rinishdagi gidrotexnik konstruksiyalarni hisoblash metodlari va algoritmlarini ishlab chiqish»

3.

J.A.Yarashov

-

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

“Suyuqlik bilan o‘zaro ta’sirda bo‘lgan simmetrik  gidrotexnik inshootlarning dinamik mustahkamlikka hisoblash metodlarini yaratish”