Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Nazarova Shoxida Murodboy qizi

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.07-Gidravlika va muxandislik gidrologiyasi

Gidravlik oqim rejimini hisobga olgan holda nasos stansiyalarining suv olish kameralari konstruksiyasini takomillashtirish. 2021 yil 30 oktyabr Institut Ilmiy Kengashi 2-sonli Majlis bayoni

2

Radjabov Mirzohid Zokir ogli

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.05-Qurilish materiallari va buyumlari

Gidrotexnik betonning ekspluatasion xossalarini kompleks qo’shimchalar qo’llab yaxshilash. 2021 yil 30 oktyabr Universitet Ilmiy Kengashi 2-sonli Majlis bayoni