Ҳамкорлар

Кафедра ўз ўқув – услубий ва илмий ишларини кўпгина ташкилотлар билан биргаликда ўзаро ҳамкорлик асосида олиб боради. Бу ташкилотлар жумласига қуйдагилар киради: ЎзР Фанлар АкадемиясинингМеханика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти; ТИМИ қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти; Қишлок ва сув хўжалиги вазирлигиниг Ўзсувлойиха ОАЖ ташкилоти; ЎзР ЎОТВ га қарашли Наманган мухандис-педагогика институти ва Қозоғистон Республикасининг Жанубий Қозогистон университети ва бошқалар. ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ходимлари (ф.-м.ф.д. Султонов К.С.,А.А., т.ф.д. Салямова К.Д., т.ф.н. Руми Д.Ф. ) билан биргаликда илмий ишлар олиб бориш натижасида улар томонидан ишлаб чиқилган грунтлар ҳолатини ўзида аниқ акс эттирувчи моделлар кафедрада олиб борилаётган илмий ишларда кенг қўлланилиб келмокда. Улар билан биргаликда кафедра ходимлари кўпгина ихтироларни амалга ошириб ва илмий мақолаларни чоп этишмокда. Қозоғистон Республикасининг Жанубий Қозоғистон университети билан бирга ишлаш натижасида ўзаро кадрлар тайёрлаш масаласида Қозоғистон Республикасига фан номзодлари ва фан докторлари тайёрлашда профессор М.Мирсаидов ўзининг илмий маслаҳатлари билан у ерда тайёрланаетга кадрларга катта ёрдам кўрсатди, яъни унинг ёрдами натижасида бу Республика учун 2003-2010 йиллар давомида 10 га яқин фан докторлари ва 20 дан кўпрок фан номзодларини таёрланди. Жанубий Қозоғистон Университети олимлари билан биргаликда кафедра ходимлари 4 та ўқув қўлланмани қозоқ тилида ҳам чоп килишга эришдилар. Наманган мухандис-педагогика институти ходимлари (т.ф.д. Маткаримов П.Ж. ва т.ф.д. Юлдошев Ш.) билан биргаликда кўпгина илмий ва услубий ишлар олиб борилмоқда. Бунинг натижаси сифатида улар билан биргаликда чоп қилинган кўплаб мақолаларни ва техника ва қурилиш йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун чоп килинган «Материаллар қаршилиги» фани бўйича дарсликни (M.Mirsaidov, P.J.Matkarimov, A.M.Godovannikov Materiallar qarshiligi: [Oliy o’quv yurtlari uchun darslik]. – T., “Fan va texnologiya”, 2010, — 412 bet. ) кўрсатиш мумкин. Кафедра ходимлари Қишлок ва сув хўжалиги вазирлигиниг Ўзсувлойиха ОАЖ ташкилоти билан ҳам хамкорликда ишлаб, улардаги илмий муаммоларни биргаликда ечишга харакат қилинмокда. Олинган илмий натижаларни эса улар олиб борадиган мониторинг ва лойиха ишларида қўллаш учун уларга топширишга эришдилар. Шу билан бирга инститимизда тайёрланаётган кадрлар сифат даражасини янада юқорроқ кўтариш ва кафедрада ўтиладиган фанлар бўйича юқори савияда дарс бериш учун ЎзР Фанлар академиясининг институтларида ва ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг институтларидан олимлар ўриндошлик асосида дарс беришга таклиф қилинган. Булар ҳозирги кунгача институтимиз талабаларига билим бериб келишмоқда. Булар ф.м.-ф.д., проф. К.С.Султонов, т.ф.д., проф. Т.М.Мавлонов ва т.ф.н., доц .Д.Ф.Руми ва C.Ибрагимовалар.