Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1

Achilova Dilnoza Axmatovna

-

05.01.01-
“Injenernaya geometriya i kompyuternaya grafika” “Audio i vedio texnalogi” (pedagogicheskie nauki)

“Oliy o‘quv yurtida o‘quv jarayonini modellashtirish” (Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani misolida)

2

Rixsibayeva Xurshida Mirkamilovna

-

05.01.01-
“Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi” “Audio i vedio texnologiyalar” (pedagogika fanlari)

Psixologik va pedagogik o‘lchovlar asosida muhandislik grafikasidan vazifalar tizimini ishlab chiqishning nazariyasi va amaliyoti