Tadqiqotchilar

F.I.SH

IXTISOSLIGI SHIFRI VA NOMI

DISSERTATSIYA MAVZUSI

1.

SH.O. Xudaynazarov

01.02.04 Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

Materialning chiziqsiz va dissipativ xususiyatlarini hisobga olgan holda murakkab tuzilmaviy notekis tizimlar dinamikasi

2.

E.S.Toshmatov

01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

Prizmatik ko‘rinishdagi gidrotexnik konstruksiyalarni hisoblash metodlari va algoritmlarini ishlab chiqish

3.

D.A.Xadjayev

01.02.04 Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

Yig’ilgan massali qobiqsimon qovushoq-elastiklik konstruksiyalar dinamikasini baholashni sonli usullarini ishlab chiqish

4.

Q.To’rajonov

01.02.04 Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

Rotorli sistemlar dinamikasini qo’zg’aluvchan massalar yordamida balansirlash usulini takomillashtirish.

5.

B.A.Normo’minov

01.02.04 Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

O'zgaruvchan qalinlikdagi viskoelastik plitalarning chiziqli bo'lmagan parametrik tebranishlarini baholashning samarali algoritmi va dasturini ishlab chiqish.

6.

O.F.Vohidov

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi.

Markazdan qochma nasoslarni ish samaradorligini oshirish.

7.

M.S.Berdiyev

05.09.07 Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi.

Suv chiqarish inshootlari ekspluatatsiya sharoitining samaradorligini oshirish.

8.

I.Nosirov

01.02.04 Deformatsiyalanuvchan qattiq jismlar mexanikasi

O’qqa nisbatan simmetrik baland inshootlar dinamikasini asosni hisobga olgan holda baholash

9.

Z.Urazmuhammedova

05.09.06 Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Tuproqning ichki ishqalanishi va reologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tuproq to’g’onlarining dinamikasini baholash

10.

D.Jo’rayev

05.09.06 Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Guruntning ichki ishqalanishini va elastik-plastik xususiyatlarini hisobga olgan holda gurunt to'g'onlarining mustahkamligini baholash.