Ilmiy ishlar

 

Ilmiy ishlar

1.

“Gruntning namlanganlik va chiziqsiz fitratsiyani xisobga olgan xolda gruntli to‘g‘onlarning mustaxkamlik ishonchliligini baxolash nazariyasi va usulini ishlab chiqish”

Ilmiy rahbar –prof.T.Sultanov

Suv omborini to‘ldirilish sathiga va vaqtga bog‘liq holda gruntli to‘g‘on tanasi bo‘yicha tarqaladigan chiziqsiz filtratsiya hisobiga namlikni notekis taqsimlanishini baholash algoritmini ishlab chiqish.

Gruntli to‘g‘on tanasi bo‘yicha tarqaladigan chiziqsiz filtratsiya hisobiga namlikni notekis taqsimlanishini aniqlashning EHMda hisoblash dasturini ishlab chiqish.

Grunt muhitining namlanganlik va filtratsion xususiyatlarni, konstruksiyaning bir jinssizligini hisobga olib gruntli to‘g‘onlarning kuchlanganlik deformatsiya holatlarini hisoblash texnologiyasini ishlab chiqish.

2.

Gruntli inshootlarning dinmikasi va mustaxkamligini baxolash uchun istikbolli xisoblash usuli va EXM dasturlarini chiziksiz deformatsiyalarni inobatga olgan xolda ishlab chikiщ . Davlat byudjeti. Ilmiy raxbar M.Mirsaidov  

Ishda gruntning chiziksiz deformatsiyasini e’tiborga olgan xoldja yangi sonli xisoblash usulini, algoritmini va EXM dasturlarini ishlab chikish  rejalashtirilgan.

Olingan yangi natijalar davlat byudjeti orgali fundamenal va amaliy grant olish uchu nasos buladi. Xisobat davrida rejalashtirilgan ishni bajarish  uchun nazariy ma’lumot ishlab chikildi. Olingan ma’lumotlar monografiya, makola  va tavsinomalar ishlab chikish uchu asos yaratadi.