Ilmiy ishlar

 

Ilmiy tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari haqida qisqacha ma’lumot

1.

 QXA-3-008-2015 “Suv bilan o‘zaro ta’sirdagi gruntli gidrotexnika inshootlarining mustaxkamligini baholash uslubini ishlab chiqish”

Ilmiy rahbar –t.f.d.T.Sultanov

Har xil nagruzkalar ta’sirida yangi mexanik effektlarni va kuchlanganlik xolatlari bo‘yicha tug‘onning xavfli uchastkalarini aniqlash. EHM dasturlariga O‘z. R. intellektual mulk agentligidan avtorlik guvohnomalarini olish uchun talabnomalar topshirish.

Olingan yangi natijalarni monografiya, darslik va o‘quv qo‘llanmalarga kiritish. Gruntli inshootlarning suv bilan o‘zaro ta’sirini va energiyani to‘lqin ko‘rinishida asos orqali chiqib ketishini hisobga oluvchi  nazariy asos va hisoblash usullarini     ishlatishga qaratilgan tavsiyanoma ishlab chiqish.

2.

«Strukturaviy bir   jinsli emasligini hisobga olgan holda gidrotexnik inshootlarining qobiqsimon elementlarini dinamik mustahkamligini hisoblash usullarini ishlab  chiqish» Davlat byudjeti.

Ilmiy rahbar –prof.T.Mavlonov

Ishda gidrotexnika inshootlarni  yupqa elementlarini kuchlanish-deformatsiyalanishi             holatini baholash nazariyasini takomillashtirish. EHM uchun hisoblash dasturi ishlab chiqish va mualliflik guvohnomasini olish. Olingan natijalar o‘quv jarayoniga tadbiq qilinadi va grant bo‘yicha loyiha bajarishda asos bo‘ladi.