O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Muhandislik grafikasi

Ushbu fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar va fazoviy shakllar va ularning o‘zaro holatlariga tegishli masalalarni usullar bilan yechishga asoslangan.

2.

Kompyuter grafikasi

Ushbu fan talabalarga AutoCAD grafik dasturi, uning interfeysi, buyruqlar panellari va ularning imkonyatlari, 2 va 3 o‘lchamli muhitda chizmalarni amaliy bajarish vazifasa qo‘yiladi.

 

Magistratuta bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Kompyuterda loyixalash

Ushbu fan kompyuterda loyixashni urgatish bilan bir qatorda ularda grafik savodxonlikni yuqori bosqichini egallashga ko‘maklashadi