O'qitiladigan fanlar

Bakalavriyat bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

 1.  

Nasos va nasos stansiyalari

Barcha nasoslarni turlari, ishlash prinsiplari, konstruksiyalari va qo‘llanish sohalari, nasos stansiyalari turlari, ulardagi gidrotexnik inshootlar, asosiy va yordamchi gidromexanik va gidroenergetik jihozlarni konstruksiyalari, ularni loyihalashtirish va foydalanish o‘rgatiladi.

 1.  

Nasos stansiyalari

Mavjud nasos stansiyalarini konstruksiyalari, ularni loyihalashtirish hamda ulardagi ish jarayonidagi uchraydigan kamchiliklar o‘rganilib, tahlil qilinadi

 1.  

Gidroelektro-stansiyalar

 

Gidroelektrostansiyalar turlari, ularda qo‘llanila-digan asosiy va yordamchi jihozlar, unga tegishli gidrotexnik inshootlar turlari,ularni vazifasi, konstruksiyalari, suv energiyasidan foydalanish prinsiplari o‘rgatiladi

 1.  

Mutaxassilikka kirish

Tiklanuvchi energiya manbalaridan quyosh energiyasidan, shamol, er osti energiyasi, biogaz, gidroenergetikadan foydalanish prinsiplari tushuntiriladi.

 1.  

Quduqli nasos qurilmalari

Mavjud quduqli nasos qurilmalarni konstruksiyalari, ishlash prinsiplari, qo‘llanish sohalari va ularni loyihalashtirish, foydalanish prinsiplari o‘rgati-ladi

 1.  

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari

Noan’anaviy energiya manbalaridan quyosh energiyasidan, shamol, er osti energiyasi, biogaz, gidroenergetikadan foydalanish prinsiplari tushuntiriladi.

 1.  

Nasos stansiyalaridan foydalanish

Nasos stansiyalarda ishlatiladigan gidrotexnik inshootlar va barcha gidromexanik va gidroenergetik jihozlarga xizmat ko‘rsatish, ularni ta’mirlash tartib-qoidalarini o‘rgatiladi.

 1.  

Gidroenergetik qurilmalardan foydalanish

Gidroenergetik qurilmalar konstruksiyalari tahlil qilinadi va ulardan foydalanish qonuniyatlari o‘rgatiladi

 1.  

Gidroenergetik qurilmalar

Gidroenergetik qurilmalar turlari, konstruksiyalari, qo‘llanish sohalari va ulardan foydalanish o‘rgatiladi

 1.  

Gidromashinalar

Nasoslar, gidroturbinala va gidroturbonasoslar ishlash prinsiplari, konstruksiyalari, qo‘llanish sohalarini o‘rgatadi

 1.  

Gidrotexnik inshootlari va nasos stansiyalari

Nasoslar va nasos stansiyalarini zamonaviy loyihalash, qayta qurish va ekspluatatsiya qilishni bilishi va ulardan foydalana olishini o‘rganadilar.

 1.  

Gidrotexnika inshootlari. Nasos stansiyalari fani-ning(«Nasos stansiyalari» bo‘limi uchun)

«Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalari» fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

 1.  

Gidroelektrostansiyalardan foydala-nish

Gidroturbinalar va gidroelektrostansiyalardan foydalanish asoslari, O‘zbekiston Respublikasida gidroenergetik ob’ektlarning ahamiyati va gidroelektrostansiya gidrouzellaridan foydalanish va ularni ishlatish prinsiplari

 1.  

Gidroelektrostan-siya va nasos.

Stansiyalarini loyixalash asoslari

«Gidroelektrostansiya va nasos stansiyalarini loyixalash asoslari” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.

 1.  

Nasos stansiyalari   II

Nasos stansiyalari asoslari, O‘zbekiston Respublikasida nasos stansiyalaring ahamiyati va nasos stansiya gidrouzellarining ishlash prinsiplarini o‘rganadi.

 1.  

Suv energiyasidan foydalanish

O‘zbekiston Respublikasida gidroelektrostan-siyalarining ahamiyati va rivojlanishi, hisoblash uslubi, turlari va konstruksiyalari, irrigatsiya tarmoqlaridagi gidroelektrostansiyalar ishlash prinsiplari, daryo uzanlarida gidroelektro-stansiyalarni loyihalash va qurish usullarini bilishi va ulardan foydalana olishini o‘rgatadi

 

 1.  

Gidrotexnika inshootlari I

 

Nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajarishni o‘rgatadi.

 1.  

Noan’anaviy energiya manbalari

Noan’anaviy energiya manbalaridan quyosh energiyasidan, shamol, er osti energiyasi, biogaz, gidroenergetikadan foydalanish prinsiplari tushuntiriladi.

 1.  

Nasos stansiyalari. Gidroelektrostansiyalar.

Gidroelektrostansiyalar turlari, ularda qo‘llanila-digan asosiy va yordamchi jihozlar, unga tegishli gidrotexnik inshootlar turlari,ularni vazifasi, konstruksiyalari, suv energiyasidan foydalanish prinsiplari o‘rgatiladi

 

Magistratuta bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Nasos stansiyalari va qurilmalari

Barcha nasoslarni va qurilmalarini turlari, ishlash prinsiplari, konstruksiyalari va qo‘llanish sohalari, nasos stansiyalari turlari, ulardagi gidrotexnik inshootlar, asosiy va yordamchi gidromexanik va gidroenergetik jihozlarni konstruksiyalari, ularni loyihalashtirish va foydalanish o‘rgatiladi.

2

Nasos stansiyalaridan foydalanish va diagnostikasi

Mavjud nasos stansiyalardagi gidrotexnik inshootlar va jihozlardan foydalanish, ularni diagnostika qilish o‘rgatiladi

3

Nasos stansiyalari ishonchliligi, ijtimoiy va ekologik xavfsizligi

O‘zbekiston Respublikasidagi nasos stansiyalari  ishonchligini,  ijtimoiy va ekologik xavfsizligini ta’minlash, ulardan okilona foydalanisho‘rgatiladi