O'qitiladigan fanlar

Bakalavriat bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Nazariy mexanika

Nazariy mexanika moddiy jismlarning bir-biriga ta’siri va mexanik harakatning umumiy qonunlari haqidagi tushunchalarni atroflicha o‘rgatadi.

2.

Materiallar qarshiligi

Konstruksiya elementlarining mustahkamligi, ustivorligi va bikirligini baxolash uchun kerakli bo‘lgan formulalarni keltirib chiqaradi va shu formulalar yordamida ularning yuqoridagi holatlarini baxolashni o‘rgatadi.

3.

Qurilish mexanikasi.

Inshootlarning hisob sxemalarini qurish, ularning har kuchlar tasirida mustaxkamligini, ustivorligini va bikrligini baxolash usullarini o‘rgatadi.

4.

Materiallar qarshiligi. Qurilish mexanikasi

Konstruksiya elementlari va inshootlarning mustahkamligi, ustivorligi va bikirligini baxolash uchun kerakli bo‘lgan formulalarni keltirib chiqaradi va shu formulalar yordamida ularning yuqoridagi holatlarini baxolashni o‘rgatadi.

5.

Materiallar qarshiligi va qurilish mexanikasi

Konstruksiya elementlari va inshootlarning mustahkamligi, ustivorligi va bikirligini baxolash uchun kerakli bo‘lgan formulalarni keltirib chiqaradi va shu formulalar yordamida ularning yuqoridagi holatlarini baxolashni o‘rgatadi.

6.

Nazariy va amaliy mexanika (materiallar qarshiligi bo‘limi)

Konstruksiya elementlarining mustahkamligi, ustivorligi va bikirligini baxolash uchun kerakli bo‘lgan formulalarni keltirib chiqaradi va shu formulalar yordamida ularning yuqoridagi holatlarini baxolashni o‘rgatadi.

7.

Ekologik ob’ektlarning mustahkamligi va xavfsizligini baholash

Ekologik ob’ektlar konstruksiya elementlarining mustahkamligi, ustivorligi va bikirligini baxolash uchun kerakli bo‘lgan formulalarni keltirib chiqaradi va shu formulalar yordamida ularning yuqoridagi holatlarini baxolashni o‘rgatadi.

8.

Qurilish mexanikasi va inshootlar zilzilabardoshligi

Inshootlarning hisob sxemalarini qurish, ularning har kuchlar tasirida mustaxkamligini, ustivorligini va bikrligini baxolash usullari, seysmik to‘lqinlarning inshootga ta’siri, zilzilalarning kelib chiqish sabablari va inshootlarning  zilzilabardoshliligini oshirish chora-tadbirlarini o‘rgatadi.

 

Magistratuta bosqichida

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Suv xo‘jaligida va melioratsiya ishlari-da modellardan foy-dalanish

Bo‘lajak irrigatsiya va melioratsiya soxasining mutaxassisning melioratsiya va suv xo‘jaligida  modellashtirish va modellardan foydalanish fanini o‘rganishi - uni kelgusi ilmiy-texnika taraqqiyoti jarayonida uchraydigan muxandislik muammolarini mustaqil ravishda hal qilish uchun fundamental asos yaratadi.