To'garaklar

1

To‘garak a’zolariga yosh mutaxassislar guruhining maqsad va vazifalari haqida ma’lumot beriladi

02.10.2023

  Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

2

Suv ob'ektlarini qurishda qo'llaniladigan texnologiyaning ahamiyati

16.10.2023
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

3

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 19 apreldagi PQ-1958-son Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 24 fevraldagi 1958-sonli "Suv ​​xo'jaligi ob'ektlari to'g'risida"gi qarori.

30.10.2023
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

4

Suv ob'ektlarini qurishda qo'llaniladigan texnologiyani tanqidiy o'rganish

13.11.2023
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

5

Suv obyektlarini qurishda qo‘llaniladigan zamonaviy xorijiy texnologiyalarni o‘rganish va joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish

27.11.2023
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

6

Suv obyektlarini qurishda foydalaniladigan muhandislik dasturlari bilan tanishish

04.12.2023

Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

7

Melioratsiya va suv xo'jaligiga ixtisoslashgan davlat unitar korxonasi faoliyati

18.12.2023

Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

8

O'zbekistonda ob'ektlarni qurishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash xususiyatlari

22.01.2024

Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

9

O'zbekistonda tunnel qurish va yer osti qurilishining xususiyatlari

05.02.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

10

Sug'orish va melioratsiya tizimlarida gidravlika inshootlarini namlikdan himoya qilish texnologiyasi

19.02.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

11

"Yerda devor hosil qilish" texnologiyasining afzalliklari va amalga oshirish ketma-ketligi

05.03.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

12

Yirik inshootlarni qurishda suv ta'minoti ishlarini tashkil etish va texnologiyasi

19.03.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

13

Gidromexanik asboblar yordamida yirik suv omborlari va kanallarni tozalashni kompleks mexanizatsiyalash

02.04.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

14

O'zbekistonda inshootlar qurilishida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash

16.04.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

15

Gidrometeorologiya ishlarini tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati

30.04.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov

16

Mamlakatimizda irrigatsiya tarmoqlarini rekonstruksiya qilish texnologiyasi va kompleks mexanizatsiyalash

14.05.2024
Vaqt 15:00

B-117

M.Z.Radjabov