Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

 1.  

Насос ва насос станциялари

Барча насосларни турлари, ишлаш принциплари, конструксиялари ва қўлланиш соҳалари, насос станциялари турлари, улардаги гидротехник иншоотлар, асосий ва ёрдамчи гидромеханик ва гидроенергетик жиҳозларни конструксиялари, уларни лойиҳалаштириш ва фойдаланиш ўргатилади.

 1.  

Қудуқли насос қурилмалари

Мавжуд қудуқли насос қурилмаларни конструксиялари, ишлаш принциплари, қўлланиш соҳалари ва уларни лойиҳалаштириш, фойдаланиш принциплари ўргати-лади

 1.  

Насос станцияларидан фойдаланиш

Насос станцияларда ишлатиладиган гидротехник иншоотлар ва барча гидромеханик ва гидроенергетик жиҳозларга хизмат кўрсатиш, уларни таъмирлаш тартиб-қоидаларини ўргатилади.

 1.  

Гидроенергетик қурилмалардан фойдаланиш

Гидроенергетик қурилмалар конструксиялари таҳлил қилинади ва улардан фойдаланиш қонуниятлари ўргатилади

 1.  

Гидроенергетик иншоотлар

Гидроенергетик иншоотлар турлари, конструксиялари, қўлланиш соҳалари ва улардан фойдаланиш ўргатилади

 1.  

Гидромашиналар

Насослар, гидротурбинала ва гидротурбонасослар ишлаш принциплари, конструксиялари, қўлланиш соҳаларини ўргатади

 1.  

Ноанъанавий энергия манбалари

Эр юзидаги умумий энергетик ресурслар ва уларни баҳолаш, энергия манбалари ҳамда уларнинг дунё мамлакатларида қўлланилаётган турлари. Ўзбекистон Республикасида гидроенергетиканинг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги ривожланиш истиқболи ўргатилади.

 1.  

Ирригатсия тармоқлари сув энергиясидан фойдаланиш

Гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, ирригатсия тармоқларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, дарё ўзанларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Насос ва гидроелектр станциялари

Насослар ва насос станциялари танлашда техник-иқтисодий таққослаш, дарё узанларида насос қурилмалари ва станцияларини лойиҳалаш ва қуриш;

гидроэлектростанцияларни танлашда техник-иқтисодий таққослаш, насос станциялар ва гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Сув энергиясидан фойдаланиш

Гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, ирригатсия тармоқларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, дарё ўзанларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Хизмат кўрсатишни бошқариш

Гидроенергетик қурилмалар ва унинг таркибига кирувчи гидромеханик ва гидроенергетик жиҳозларни самарали фойдаланишни ташкил қилиш, мураккаб техник хизмат кўрсатишни бошкариш ва уларни такомиллаштириш. хамда иқтисодий бахолаш ўргатилади.

 1.  

Минигидроэлектроенергетика

Ўзбекистон Республикасида мини ва микрогидроенергетик қурилмалари аҳамияти ва ривожланиши, ҳисоблаш услуби, турлари ва конструксиялари, ирригатсия тармоқларидаги кичик, мини ва микро гидроэлектростанциялар ишлаш принциплари, кичик дарё узанларида, каналларда ва коллекторларда гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш усулларини ўргатилади.

 

Магистратута босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

 1.  

Насос станциялари ва қурилмалари

Барча насосларни ва қурилмаларини турлари, ишлаш принциплари, конструксиялари ва қўлланиш соҳалари, насос станциялари турлари, улардаги гидротехник иншоотлар, асосий ва ёрдамчи гидромеханик ва гидроенергетик жиҳозларни конструксиялари, уларни лойиҳа-лаштириш ва фойдаланиш ўргатилади.

 1.  

Насос станцияларидан фойдаланиш ва диагностикаси

Мавжуд насос станциялардаги гидротехник иншоотлар ва жиҳозлардан фойдаланиш, уларни диагностика қилиш ўргатилади

 1.  

Гидроенергетик қурилмалар

Гидроенергетик қурилмалар турлари, конструксиялари, қўлланиш соҳалари ва улардан фойдаланиш ўргатилади

 1.  

Ирригатсия тармоқлари сув энергиясидан фойдаланиш

Гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, ирригатсия тармоқларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, дарё ўзанларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Насос станцияларини лойиҳалаш ва насос қурилмаларини синаш

Насос станцияларини лойиҳалаш, синаш асослари, насос станция жиҳозлари ва иншоотларини танлашда техник-иқтисодий таққослаш, суғориш насос станцияси техник лойиҳасини бажариш, насос қурилмаларини синаш бўйича ўргатилади.

 1.  

ГЭС. Насос станциялари

Гидроэлектростанциялар ва насос станциялари соҳасида илмий-техник ривожланишининг асосий йўналишлари, лойихалаш, қуриш, қайта қуриш ва ишлатиш муаммолари, гидроэлектростанциялар ва насос станцияларни лойиҳаси, қурилиши ва эксплуататсияси ўргатилади.

 1.  

Гидроенергетика

Жаҳон гидроенергетикасининг ҳозирги ҳолати, муаммолари ва ривожлантириш йўллари, ҳар ҳил турдаги ГЕҚларни лойиҳалаштириш ва эксплуататсия қилишда назарий ва экспериментал тадқиқотлар ўргатилади.

 1.  

Кичик кувватли ГЭС

Кичик гидроэлектростанцияларни лойиҳаси, қурилиши ва эксплуататсиясини ҳисоблаш ўргатилади.