Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

 

 1.  

Насос ва насос станциялари

Барча насосларни турлари, ишлаш принциплари, конструкциялари ва қўлланиш соҳалари, насос станциялари турлари, улардаги гидротехник иншоотлар, асосий ва ёрдамчи гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларни конструкциялари, уларни лойиҳалаштириш ва фойдаланиш ўргатилади.

 1.  

Насос станциялари

Мавжуд насос станцияларини конструкциялари, уларни лойиҳалаштириш ҳамда улардаги иш жараёнидаги учрайдиган камчиликлар ўрганилиб, таҳлил қилинади

 1.  

Гидроэлектро-станциялар

 

Гидроэлектростанциялар турлари, уларда қўлланила-диган асосий ва ёрдамчи жиҳозлар, унга тегишли гидротехник иншоотлар турлари,уларни вазифаси, конструкциялари, сув энергиясидан фойдаланиш принциплари ўргатилади

 1.  

Мутахассиликка кириш

Тикланувчи энергия манбаларидан қуёш энергиясидан, шамол, ер ости энергияси, биогаз, гидроэнергетикадан фойдаланиш принциплари тушунтирилади.

 1.  

Қудуқли насос қурилмалари

Мавжуд қудуқли насос қурилмаларни конструкциялари, ишлаш принциплари, қўлланиш соҳалари ва уларни лойиҳалаштириш, фойдаланиш принциплари ўргати-лади

 1.  

Қайта тикланувчи энергия манбалари

Ноанъанавий энергия манбаларидан қуёш энергиясидан, шамол, ер ости энергияси, биогаз, гидроэнергетикадан фойдаланиш принциплари тушунтирилади.

 1.  

Насос станцияларидан фойдаланиш

Насос станцияларда ишлатиладиган гидротехник иншоотлар ва барча гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларга хизмат кўрсатиш, уларни таъмирлаш тартиб-қоидаларини ўргатилади.

 1.  

Гидроэнергетик қурилмалардан фойдаланиш

Гидроэнергетик қурилмалар конструкциялари таҳлил қилинади ва улардан фойдаланиш қонуниятлари ўргатилади

 1.  

Гидроэнергетик қурилмалар

Гидроэнергетик қурилмалар турлари, конструкциялари, қўлланиш соҳалари ва улардан фойдаланиш ўргатилади

 1.  

Гидромашиналар

Насослар, гидротурбинала ва гидротурбонасослар ишлаш принциплари, конструкциялари, қўлланиш соҳаларини ўргатади

 1.  

Гидротехник иншоотлари ва насос станциялари

Насослар ва насос станцияларини замонавий лойиҳалаш, қайта қуриш ва эксплуатация қилишни билиши ва улардан фойдалана олишини ўрганадилар.

 1.  

Гидротехника иншоотлари. Насос станциялари фани-нинг(«Насос станциялари» бўлими учун)

«Гидротехника иншоотлари ва насос станциялари» фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради.

 1.  

Гидроэлектростанциялардан фойдала-ниш

Гидротурбиналар ва гидроэлектростанциялардан фойдаланиш асослари, Ўзбекистон Республикасида гидроэнергетик объектларнинг аҳамияти ва гидроэлектростанция гидроузелларидан фойдаланиш ва уларни ишлатиш принциплари

 1.  

Гидроэлектростан-ция ва насос.

Станцияларини лойихалаш асослари

«Гидроэлектростанция ва насос станцияларини лойихалаш асослари” фани талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаради.

 1.  

Насос станциялари   II

Насос станциялари асослари, Ўзбекистон Республикасида насос станцияларинг аҳамияти ва насос станция гидроузелларининг ишлаш принципларини ўрганади.

 1.  

Сув энергиясидан фойдаланиш

Ўзбекистон Республикасида гидроэлектростан-цияларининг аҳамияти ва ривожланиши, ҳисоблаш услуби, турлари ва конструкциялари, ирригация тармоқларидаги гидроэлектростанциялар ишлаш принциплари, дарё узанларида гидроэлектро-станцияларни лойиҳалаш ва қуриш усулларини билиши ва улардан фойдалана олишини ўргатади

 

 1.  

Гидротехника иншоотлари I

 

Назарий билимлар, амалий кўникмалар, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга услубий ёндашув ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш вазифаларини бажаришни ўргатади.

 1.  

Ноанъанавий энергия манбалари

Ноанъанавий энергия манбаларидан қуёш энергиясидан, шамол, ер ости энергияси, биогаз, гидроэнергетикадан фойдаланиш принциплари тушунтирилади.

 1.  

Насос станциялари. Гидроэлектростанциялар.

Гидроэлектростанциялар турлари, уларда қўлланила-диган асосий ва ёрдамчи жиҳозлар, унга тегишли гидротехник иншоотлар турлари,уларни вазифаси, конструкциялари, сув энергиясидан фойдаланиш принциплари ўргатилади

Магистратута босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Насос станциялари ва қурилмалари

Барча насосларни ва қурилмаларини турлари, ишлаш принциплари, конструкциялари ва қўлланиш соҳалари, насос станциялари турлари, улардаги гидротехник иншоотлар, асосий ва ёрдамчи гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларни конструкциялари, уларни лойиҳалаштириш ва фойдаланиш ўргатилади.

2

Насос станцияларидан фойдаланиш ва диагностикаси

Мавжуд насос станциялардаги гидротехник иншоотлар ва жиҳозлардан фойдаланиш, уларни диагностика қилиш ўргатилади

3

Насос станциялари ишончлилиги, ижтимоий ва экологик хавфсизлиги

Ўзбекистон Республикасидаги насос станциялари  ишончлигини,  ижтимоий ва экологик хавфсизлигини таъминлаш, улардан окилона фойдаланишўргатилади