Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриaт босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Назарий механика

Назарий механика моддий жисмларнинг бир-бирига таъсири ва механик ҳаракатнинг умумий қонунлари ҳақидаги тушунчаларни атрофлича ўргатади.

2.

Материаллар қаршилиги

Конструкция элементларининг мустаҳкамлиги, устиворлиги ва бикирлигини бахолаш учун керакли бўлган формулаларни келтириб чиқаради ва шу формулалар ёрдамида уларнинг юқоридаги ҳолатларини бахолашни ўргатади.

3.

Қурилиш механикаси.

Иншоотларнинг ҳисоб схемаларини қуриш, уларнинг ҳар кучлар тасирида мустахкамлигини, устиворлигини ва бикрлигини бахолаш усулларини ўргатади.

4.

Материаллар қаршилиги. Қурилиш механикаси

Конструкция элементлари ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги, устиворлиги ва бикирлигини бахолаш учун керакли бўлган формулаларни келтириб чиқаради ва шу формулалар ёрдамида уларнинг юқоридаги ҳолатларини бахолашни ўргатади.

5.

Материаллар қаршилиги ва қурилиш механикаси

Конструкция элементлари ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги, устиворлиги ва бикирлигини бахолаш учун керакли бўлган формулаларни келтириб чиқаради ва шу формулалар ёрдамида уларнинг юқоридаги ҳолатларини бахолашни ўргатади.

6.

Назарий ва амалий механика (материаллар қаршилиги бўлими)

Конструкция элементларининг мустаҳкамлиги, устиворлиги ва бикирлигини бахолаш учун керакли бўлган формулаларни келтириб чиқаради ва шу формулалар ёрдамида уларнинг юқоридаги ҳолатларини бахолашни ўргатади.

7.

Экологик объектларнинг мустаҳкамлиги ва хавфсизлигини баҳолаш

Экологик объектлар конструкция элементларининг мустаҳкамлиги, устиворлиги ва бикирлигини бахолаш учун керакли бўлган формулаларни келтириб чиқаради ва шу формулалар ёрдамида уларнинг юқоридаги ҳолатларини бахолашни ўргатади.

8.

Қурилиш механикаси ва иншоотлар зилзилабардошлиги

Иншоотларнинг ҳисоб схемаларини қуриш, уларнинг ҳар кучлар тасирида мустахкамлигини, устиворлигини ва бикрлигини бахолаш усуллари, сейсмик тўлқинларнинг иншоотга таъсири, зилзилаларнинг келиб чиқиш сабаблари ва иншоотларнинг  зилзилабардошлилигини ошириш чора-тадбирларини ўргатади.

 

Магистратута босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Сув хўжалигида ва мелиорация ишлари-да моделлардан фой-даланиш

Бўлажак ирригация ва мелиорация сохасининг мутахассиснинг мелиорация ва сув хўжалигида  моделлаштириш ва моделлардан фойдаланиш фанини ўрганиши - уни келгуси илмий-техника тараққиёти жараёнида учрайдиган мухандислик муаммоларини мустақил равишда ҳал қилиш учун фундаментал асос яратади.