Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат босқичида

Фаннинг номи

Краткие сведения о науке

1

Муҳандислик ва компютер графикаси

Ушбу фан талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар ва фазовий шакллар ва уларнинг ўзаро ҳолатларига тегишли масалаларни усуллар билан йечишга асосланган.

5А110802-Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси магистратура босқичида

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Амалий геометрия

Тасвирларни ясаш ва олдидан ясалаган тасвирларни ўқий билиш ҳамда инженерлик маслаларни ечишга ёрдам беради. Бу фан ёрдамида униг қонунлари билан бор нарсани емас, балки тасаввур қилинадиган нарсаларни ҳам тасаввур кўмаклашади

2

Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари

ахборот тизими тушунчаси ва унинг таъминотлари, ахборот-коммуникацион технологияларининг дидактик имкониятлари тўғрисида аниқ маълумот беради

3

Муҳандислик графикаси, дизайн ва компютерли конструксиялаш

Талаба фазовий тасаввурни шакллантириш ва ривожлантириш усуллари, фазовий тасаввурни ошириш аппарати ва ундан фойдаланиш методикасини билиши, берилган ҳомакидан турли мураккабликда дизайнли деталларни лойиҳалаш ва конструксиялаш, лойиҳалашда чизма ишларини автоматлаштириш каби вазифаларни ўргатади

4

Муҳандислик графикаси фанларининг методологияси

назарий таълимнинг методологик асосларини ва ўқитишнинг дидактик тамойиллари; ўқувчиларнинг билиш фаолиятини оширишда янги педагогик технологиялар; муҳандислик графикасини ўқитишнинг методлари;  муҳандислик графикаси таълими жараёнини тадқиқ қилиш; фан дастурларини муаммоли ташкиллаштириш ва амалга оширишни; ўқувчиларнинг график билими, кўникма ва малакаларини баҳолаш ва назорат; муҳандислик графикаси бўйича тўгарак ишлари ва олимпиадалар ташкил қилиш ва ўтказиш каби вазифаларни ўргатади

5

Гидротехникада топографик чизмачилик

конструкторлик хужжатларининг ягона тизимининг асосий ҳолатлари, машинасозлик чизмаларидаги асосий шартлиликлар ва белгилашларни, буюмларнинг чизмаларда тасвирланишитушунчаси бўйича маълумотларни кейинчалик таълим жараёнида амалий қўллай олишга кўмаклашади

6

Компютерда лойихалаш

Ушбу фан компютерда лойихашни ўргатиш билан бир қаторда уларда график саводхонликни юқори босқичини егаллашга кўмаклашади

7

Архетиктура елеминтларини лойиҳалаш

“Архитектура елементларини лойиҳалаш” фани турар жой, мактаб, таълим муассасалари, корхона ва бошқа шу каби биноларнинг фасад чизмаларини бажариш ҳамда уни ўқишни ўрганади.

8

Интерьер дизайни

Тураржой ва нотураржой биноларини ташқи ва ички фасад чизмаларини бажариш ҳамда уни ўқишни ўрганади.