Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Mуҳандислик графикаси

Ушбу фан талабаларни назарий билимлар, амалий кўникмалар ва фазовий шакллар ва уларнинг ўзаро ҳолатларига тегишли масалаларни усуллар билан ечишга асосланган.

2.

Компьютер графикаси

Ушбу фан талабаларга AutoCAD график дастури, унинг интерфейси, буйруқлар панеллари ва уларнинг имконятлари, 2 ва 3 ўлчамли муҳитда чизмаларни амалий бажариш вазифаса қўйилади.

 

Магистратута босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1

Компьютерда лойихалаш

Ушбу фан компьютерда лойихашни ургатиш билан бир қаторда уларда график саводхонликни юқори босқичини егаллашга кўмаклашади