Илмий ишлар

Кафедрада тайёрланган илмий мақолалар Республикамиз ва чет элдаги илмий журналларда чоп этилган. Кафедра ходимлари томонидан Украина, Россия, Қозоғизстоннинг илмий журналларида кейинги 10 йилда 50 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган. Шу давр ичида кафедрада 2 та номзодлик диссертатсияси ҳимоя қилинди, 6 та ўқув қўлланма, 50 дан ортиқ методик қўрсатма, 200 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган. Кафедрада бажарилган илмий-тадқиқот ишлар натижалари асосида фойдали моделга патент талабномаси тайёрлаб топширилди ва Узбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлиги “Ихтиролар,фойдали моделлар ва саноат намуналари тўғрисида”ги Қонунга асосан фойдали модел –Култиватор сеялкага рақамли ФАП 01089 –патенти ва ПЖГ универсал осма пуркагичи талаб қиладиган қувватини назарий аниқлаш  ИАП 05696 патентлари берилди. Фойдали модел муаллифи Уришев А.Е

 

Илмий иш мавзуси

Ишнинг мақсад ва вазифалари

1

Чизма геометрия фанини ахбарот техналогиялар воситасида ўқитиш методикаси

Чизма геометрия фанини ахбарот техналогиялар воситасида ўқитиш методикасини ишлаб чиқади ва уни ўқув жараёнига татбиқ қилади

2

Психологик ва педагогик ўлчовлар асосида муҳандислик графикасидан вазифалар тизимини ишлаб чиқишнинг назарияси ва амалиёти

Психологик ва педагогик ўлчовлар асосида муҳандислик графикасидан вазифалар тизимини ишлаб чиқишнинг назарияси ва амалиёти бўйича илмий ишлар олиб боради