Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

  1.  

Эргашев Рустам Рахимович

 

Т.ф.д., проф.

05.09.06 – Гидротехника ва мелиорация қурилиши

“Суғориш тизими насос станцияларининг  гидромеханик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш”

  1.  

Хидиров Санъатжон Қучқорович

Т.ф.ф.д., PhD

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув чиқариш иншоотларининг пастки бьефларидаги мустахкамлаш элементларига оқимнинг гидродинамик таъсири.

  1.  

Икрамов Назир Муминжанович

Т.ф.ф.д., PhD

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Влияние неоднородности данных наносов на структуру грядовых форм русла

  1.  

Ноқулов Бехзод Эшмирзаевич

PhD, доцент

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Тўғонсиз сув олиш ишончлилигини оширишнинг гидравлик усулларини такомиллаштириш

  1.  

Артикбекова Фотима Кучкаровна

PhD, катта ўқитувчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

“Насос станцияларининг эксплуатацион хусусиятларини инобатга олган холда кириш канали ўзанидаги жараёнларни бахолаш.”

  1.  

Бердиев Мустафо

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Сув чиқариш иншоотлари эксплуатация шароитининг самарадорлигини ошириш

  1.  

Шодиев Бобур Нурмахамат ўғли

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Қуйилма сув омборлари экспуатация муддатини ошириш

  1.  

Вохидов Ойбек Фарходжон ўғли

Мустақил тадқиқотчи

05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

Марказдан қочма насосларнинг иш самарадорлигини ошириш