Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатсия мавзуси

1

Рихсибаева Хуршида Миркамиловна

-

05.01.01-“Муҳандислик геометрияси ва компютер графикаси” “Аудио и ведио технологиялар” (педагогика фанлари)

Психологик ва педагогик ўлчовлар асосида муҳандислик графикасидан вазифалар тизимини ишлаб чиқишнинг назарияси ва амалиёти