Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

 1.  

Насос ва насос станциялари

Барча насосларни турлари, ишлаш принциплари, конструкциялари ва қўлланиш соҳалари, насос станциялари турлари, улардаги гидротехник иншоотлар, асосий ва ёрдамчи гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларни конструкциялари, уларни лойиҳалаштириш ва фойдаланиш ўргатилади.

 1.  

Қудуқли насос қурилмалари

Мавжуд қудуқли насос қурилмаларни конструкциялари, ишлаш принциплари, қўлланиш соҳалари ва уларни лойиҳалаштириш, фойдаланиш принциплари ўргати-лади

 1.  

Насос станцияларидан фойдаланиш

Насос станцияларда ишлатиладиган гидротехник иншоотлар ва барча гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларга хизмат кўрсатиш, уларни таъмирлаш тартиб-қоидаларини ўргатилади.

 1.  

Гидроэнергетик қурилмалардан фойдаланиш

Гидроэнергетик қурилмалар конструкциялари таҳлил қилинади ва улардан фойдаланиш қонуниятлари ўргатилади

 1.  

Гидроэнергетик иншоотлар

Гидроэнергетик иншоотлар турлари, конструкциялари, қўлланиш соҳалари ва улардан фойдаланиш ўргатилади

 1.  

Гидромашиналар

Насослар, гидротурбинала ва гидротурбонасослар ишлаш принциплари, конструкциялари, қўлланиш соҳаларини ўргатади

 1.  

Ноанъанавий энергия манбалари

Ер юзидаги умумий энергетик ресурслар ва уларни баҳолаш, энергия манбалари ҳамда уларнинг дунё мамлакатларида қўлланилаётган турлари. Ўзбекистон Республикасида гидроэнергетиканинг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги ривожланиш истиқболи ўргатилади.

 1.  

Ирригация тармоқлари сув энергиясидан фойдаланиш

Гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш,  ирригация тармоқларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, дарё ўзанларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Насос ва гидроэлектр станциялари

Насослар ва насос станциялари танлашда техник-иқтисодий таққослаш, дарё узанларида насос қурилмалари ва станцияларини лойиҳалаш ва қуриш;

гидроэлектростанцияларни танлашда техник-иқтисодий таққослаш, насос станциялар ва гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Сув энергиясидан фойдаланиш

Гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш,  ирригация тармоқларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, дарё ўзанларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Хизмат кўрсатишни бошқариш

Гидроэнергетик қурилмалар ва унинг таркибига кирувчи гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларни  самарали  фойдаланишни ташкил қилиш, мураккаб техник хизмат кўрсатишни бошкариш ва уларни такомиллаштириш. хамда  иқтисодий бахолаш ўргатилади.

 1.  

Минигидроэлектроэнергетика

Ўзбекистон Республикасида мини ва микрогидроэнергетик қурилмалари аҳамияти ва ривожланиши, ҳисоблаш услуби, турлари ва конструкциялари, ирригация тармоқларидаги кичик, мини ва микро гидроэлектростанциялар ишлаш принциплари, кичик дарё узанларида, каналларда ва коллекторларда гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш усулларини ўргатилади.

 

Магистратута босқичида

 

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

 1.  

Насос станциялари ва қурилмалари

Барча насосларни ва қурилмаларини турлари, ишлаш принциплари, конструкциялари ва қўлланиш соҳалари, насос станциялари турлари, улардаги гидротехник иншоотлар, асосий ва ёрдамчи гидромеханик ва гидроэнергетик жиҳозларни конструкциялари, уларни лойиҳа-лаштириш ва фойдаланиш ўргатилади.

 1.  

Насос станцияларидан фойдаланиш ва диагностикаси

Мавжуд насос станциялардаги гидротехник иншоотлар ва жиҳозлардан фойдаланиш, уларни диагностика қилиш ўргатилади

 1.  

Гидроэнергетик қурилмалар

Гидроэнергетик қурилмалар турлари, конструкциялари, қўлланиш соҳалари ва улардан фойдаланиш ўргатилади

 1.  

Ирригация тармоқлари сув энергиясидан фойдаланиш

Гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш,  ирригация тармоқларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, дарё ўзанларида гидроэлектростанцияларни лойиҳалаш ва қуриш, гидроэлектростанциялар гидроузелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича ўргатилади.

 1.  

Насос станцияларини лойиҳалаш ва насос қурилмаларини синаш

Насос станцияларини лойиҳалаш, синаш асослари,  насос станция жиҳозлари ва иншоотларини танлашда техник-иқтисодий таққослаш, суғориш насос станцияси техник лойиҳасини бажариш, насос қурилмаларини синаш бўйича ўргатилади.

 1.  

ГЭС. Насос станциялари

Гидроэлектростанциялар ва насос станциялари  соҳасида илмий-техник ривожланишининг асосий  йўналишлари, лойихалаш, қуриш, қайта қуриш ва ишлатиш  муаммолари, гидроэлектростанциялар ва насос станцияларни лойиҳаси, қурилиши ва эксплуатацияси ўргатилади.

 1.  

Гидроэнергетика

Жаҳон гидроэнергетикасининг ҳозирги ҳолати, муаммолари ва ривожлантириш йўллари, ҳар ҳил турдаги ГЭҚларни лойиҳалаштириш ва эксплуатация қилишда назарий ва экспериментал тадқиқотлар ўргатилади.

 1.  

Кичик кувватли ГЭС

Қичиқ гидроэлектростанцияларни лойиҳаси, қурилиши ва эксплуатациясини ҳисоблаш ўргатилади.