Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

  1.  

Kaxxarov Uktam Abduraximovich

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Poymadagi ko‘ndalang dambalar bilan simmetrik siqilgan oqim qonuniyatlari

  1.  

Choriev Jamshid Muzaffarovich

Katta ilmiy xodim

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Fermer xo‘jaliklari uchun ko‘chma suv o‘lchagichlar konstruksiyalarini va hisobiy asoslash metodlarini takomillashtirish

  1.  

Shukurova Sevara Egamkulovna

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Uyg‘unlashgan damba bilan bir tomonlama siqilgan oqim qonuniyatlari

  1.  

Xasanov Xojiakbar Xamzaevich

Mustaqil tadqiqotchi

5.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Совершенствование методов расчета площади и  объема водохранилищ с использовании геоинформационных технологии и дистанционного зондирования

  1.  

Bobojonova Nodira Kuramboy kizi

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Влияние заиления руслового водохранилища на условия надежной эксплуатации сооружений гидроузла (на примере Туямуюнского гидроузла)

  1.  

Djabbarova Shaxnoza Akramjonovna

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Влияние пропускной способности водопропускных сооружений на интенсивность неустановившееся фильтрации в грунтовых плотинах

  1.  

Jaxonov Aziz Abdujalil o‘g‘li

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Закономерности растекания потока стесненного поперечными дамбами на реках с нессемметричными поймами

  1.  

Yakubov Quvonch Tadjiboevich

Tayanch doktorant

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Ko‘ndalang dambalar orqasidagi girdob zonasida  oqiziqlar cho‘kishini bashorat qilish

  1.  

Xalimbetov Azat Bayrambaevich

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Совершенствование конструкции и методов расчета комбинированных дамб на предгорных участках рек

  1.  

Vafoeva Ozoda Safoevna

Mustaqil tadqiqotchi

05.09.06.- Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Gruntlarni gidromexanik usulda zichlash texnlogiyasini takomillashtirish