To'garaklar

“Gidromelioratsiya ishlarini tashkil etish va texnologiyasi” kafedrasi 2020-2021 o‘quv yili uchun “Yosh texnolog” to‘garagida olib boriladigan mashg‘ulotlarning rejasi

Mavzular

O‘tkazilish
muddati

Zoom linki

To‘garak
rahbari

1

Yosh texnolog to‘garagining maqsad va vazifalari rejalari xaqida to‘garak a’zolariga ma’lumot beriladi

02.10.2020
Soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 1

M.N.Sattarov

2

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan texnologiyalarni ahamiyati

16.10.2020
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 2

M.N.Sattarov

3

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 19 apreldagi PQ – 1958 sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 24 fevraldagi 1958 qarorining suv xo‘jaligi ob’ektlardagi ahamiyati.

30.10.2020
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 3

M.N.Sattarov

4

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan texnologiyalarni tanqidiy o‘rganish

13.11.2020  
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 4

M.N.Sattarov

5

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan zamonaviy xorijiy texnologiyalarni o‘rganish va tadbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish

27.11.2020
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 5

M.N.Sattarov

6

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida foydalanilayotgan injenerlik dasturiy ta’minotlar bilan tanishish

04.12.2020 soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 6

M.N.Sattarov

7

Melioratsiya va suv xo‘jaligi ishlarini bajarishga ixtisoslashtirilgan DUK larni ish faoliyati

18.12.2020 soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 7

M.N.Sattarov

8

O‘zbekiston sharoitida inshootlarni qurishda zamonaviy texnikalarni qo‘llash xususiyatlari

22.01.2021 soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 8

M.N.Sattarov

9

O‘zbekiston sharoitida tonnel va yer osti inshootlarini qurish ishlarining xususiyatlari

05.02.2021
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 9

M.N.Sattarov

10

Irrigatsiya va melioratsiya tizimlaridagi gidrotexnik inootlarda namdan himoyalash (gidroizolyatsiya) ishlarining texnologiyasi

19.02.2021
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 10

M.N.Sattarov

11

“Gruntda devor xosil qilish” texnologiyasining afzalliklari va bajarilish ketma – ketligi

05.03.2021
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 11

M.N.Sattarov

12

Yirik inshoatlar qurilishida katlovanlardan suv qochirish ishlarini tashkil etish va texnologiyasi

19.03.2021 
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 12

M.N.Sattarov

13

Gidromexanizatsiya vositalari yordamida yirik kollektor va kanallarni tozalash ishlarini kompleks mexanizatsiyalash

02.04.2021
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 13

M.N.Sattarov

14

O‘zbekiston sharoitida inshootlarni qurishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llanishi

16.04.2021
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 14

M.N.Sattarov

15

Gidromeliorativ ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni ahamiyati

30.04.2021
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 15

M.N.Sattarov

16

Respublikamizdagi sug‘orish tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlarini texnologiyasi va kompleks mexanizatsiyalash

14.05.2021 
soat 15:00

https://us04web.zoom.us/j/8826662649?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
Идентификатор конференции: 882 666 2649
Код доступа: 16

M.N.Sattarov