To'garaklar

Talabalar ilmiy jamiyati to‘garagi to‘g‘risida ma’lumotlar

1-shakl

Kafedralar nomi

TIJ to‘garak nomi

TIJ rahbari

va mas’ul prof-o‘qituvchilar F.I.Sh.

TIJ rejasi asosida o‘rgatiladigan mavzular nomi

O‘tkazilish muddati.

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya-lari

“Yosh gidrotexnik-lar”

prof. M.R.Bakiev

 

 1. O‘zbekiston suv resurslari
 2. O‘zbekistondlagi eng yirik kanallar
 3. O‘zbekistonda suv omborlari qurilishi
 4. Jahondagi eng yirik to‘g‘onlar
 5. Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi masalalari

18.10.2019y

13.12.2019y

21.02.2020y

18.04.2020y

6.06.2020y

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

Dos. N.Raxmatov

 1. Jaxondagi yirik suv omborlari
 2. O‘zbekistondagi kanallarning quriliining ahamiyati
 3. Suv omborlari havzasini himoyalash usullari
 4. Do‘stlik kanallining tarixi va bugungi kundagi vazifalari
 5. Kanallarning loyihaviy ko‘rsatgichlarini o‘zgarishiga ta’sir etuvchi omillar

25.10.2019y

20.12.2019y

28.02.2020y

25.04.2020y

13.06.2020y

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

Dos. O‘.Qaxxarov

 1. Gidrotexnika inshootlari zaminlarini loyhalashga qo‘yiladigan talablar
 2. Zamin gruntlarining sun’iy zaminlar
 3. Poydevorlarni turlari va loyhalash qoidalari

1.11.2019y

 

27.12.2019y

7.03.2020y

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

Dos. M.A.Qodirova

 1. O‘zbekistondagi sel toshqinlari
 2. Selga qarshi gidrotexnika inshootlari
 3. Gidrotexnika inshooti atrof muhitga ta’siri
 4. Suv to‘suvchi inshootni qurilishi bilan daryo o‘zani shakllanishi
 5. Jahondagi eng yuqori to‘g‘on

8.11.2019y

17.01.2020y

14.03.2020y

2.05.2020y

20.06.2020y

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

Dos. O.Qodirov

 1. O‘zan rostlash inshootlari va ularning turlari
 2. Respublikada suv xo‘jaligini boshqarish tashkilotlari, ularning tarkibi
 3. Bino va inshootlar arxitekturasi
 4. Gidrotexnik zatvorlar
 5. Tindirgichlar va ularning turlari

15.11.2019y

24.01.2020y

 

21.03.2020y

16.05.2020y

27.06.2020y

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

prof. A.Yangiev

 1. Dunyodagi suv omborlarda sodir etiladigan avariyalar bo‘yicha statistik ma’lumotlar
 2. O‘zbekistondagi gidrotexnika inshootlaridagi xavfsizligi bo‘yicha qonun mohiyati
 3. Gidrotexnika inshootlari xavfsizlik ta’minlashda chet el tajribasi
 4. Suv omborlarini loyqalardan tozalash bo‘yicha muammolar

22.11.2019y

 

31.01.2020y

 

28.03.2020y

23.05.2020y

 

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

Kat-o‘qituvchi Muslimov T.D.

 1. Betonlardagi kirishish deformatsiyalari va ularning salbiy oqibatlari
 2. Temir-beton to‘sinlarning mustaxkamligini oshirish
 3. Xozirgikunda betonlarning sinflari va markalari

29.11.2020y

7.02.2020y

4.04.2020y

 

Gidrotexnika inshootlari va muhandislik konstruksiya

“Yosh gidrotexnik

Dos. F.Yunusova

 1. Zamonaviy qurilish materiallari
 2. Gidrotexnika betonlarni tayyorlashda qo‘yiladigan sementlar
 3. Betonlar tarkibini loyihalashdagi muammolar
 4. Betonlarning sifatiga to‘ldiruvchilarning ta’siri

6.12.2019y

14.02.2020y

11.04.2020y

30.05.2020y

 

2-shakl

To‘garak nomi

To‘garak o‘tkaziladigan kunlar

To‘garak o‘tkaziladigan soati

To‘garak o‘tkaziladigan auditoriya

1.

“Yosh gidrotexniklar”

Haftaning har chorshanba kunlari

1500-1620

B-304