Shartnomalar

Amu-Buxoro ITHB

Amu-Qashqadaryo ITHB

Amu-Surxon ITHB

Andijon suv qurilish

Buxoro suv qurilish

Zarafshon ITXB

Karmana-Konimex ITXB

Norin-Qoradaryo ITHB