Amaliyot

1-Amu-Buxoro irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi

2-Amu-Qashqadaryo irrigasita tizimlari havza boshqarmasi

3-Amu-Surxon irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi

4-Andijon suv qurilish investi DUK

5-Buxoro suv qurilish investi DUK

6-Zarafshon irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi

7-Karmana-Kanimex irrigasiya tizimi boshqarmasi

8-Qashqadaryo suv qurilish investi DUK

9-Qoraqalpog'iston suv qurilish investi DUK

10-Quyi-Amudaryo irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi

11-Jizzax suv qurilish investi DUK

12-Navoiy suv qurilish investi DUK

13-Namangan suv qurilish investi DUK

14-Norin-Qoradaryo irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi

15-Samarqand suv qurilish investi DUK

16-Sirdaryo suv qurilish investi DUK

17-Sirdayo-Sux irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi

18-Surxandaryo suv qurilish investi DUK

19-Toshkent suv qurilishi investi DUK

20-Farg'ona suv qurilish investi DUK

21-Xorazm suv qurilish investi DUK