Ilmiy ishlar

Kafedrada tayyorlangan ilmiy maqolalar Respublikamiz va chet eldagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. Kafedra xodimlari tomonidan Ukraina, Rossiya, Qozog‘izstonning ilmiy jurnallarida keyingi 10 yilda 50 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan. Shu davr ichida kafedrada 1 ta nomzodlik dissertatsiyasi  himoya qilindi, 4 ta o‘quv qo‘llanma, 40 dan ortiq metodik qo‘rsatma, 100 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan. Kafedrada bajarilgan  ilmiy-tadqiqot ishlar natijalari asosida foydali modelga patent talabnomasi tayyorlab topshirildi  va Uzbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi “Ixtirolar,foydali modellar va sanoat namunalari to‘g‘risida”gi Qonunga asosan foydali model –Kultivator seyalkaga raqamli FAP 01089 –patent berildi. Foydali model muallifi Urishev A.E

 

Ilmiy ish mavzusi

Ishning mаqsаd vа vаzifаlаri

1

Chizma geometriya fanini axbarot texnalogiyalar vositasida o‘qitish metodikasi

Chizma geometriya fanini axbarot texnalogiyalar vositasida o‘qitish metodikasini ishlab chiqadi va uni o‘quv jarayoniga tatbiq qiladi

2

Psixologik va pedagogik o‘lchovlar asosida muhandislik grafikasidan vazifalar tizimini ishlab chiqishning nazariyasi va amaliyoti

Psixologik va pedagogik o‘lchovlar asosida muhandislik grafikasidan vazifalar tizimini ishlab chiqishning nazariyasi va amaliyoti bo‘yicha ilmiy ishlar olib boradi