Dars jadvali

"Gidroteknika qurilishi" fakulteti I - KURS dars jadvali

"Gidroteknika qurilishi" fakulteti II - KURS dars jadvali

"Gidroteknika qurilishi" fakulteti III - KURS dars jadvali

"Gidroteknika qurilishi" fakulteti  IV - KURS dars jadvalida
rs jadvali 4-6