To'garaklar

Gidromelioratsiya ishlarini tashkil etish va texnologiyasi” kafedrasi 2018-2019 o‘quv yili uchun “Yosh texnolog” to‘garagida olib boriladigan mashg‘ulotlarning rejasi

Mavzular

O‘tkazilish muddati

To‘garak rahbari

1

Yosh texnolog to‘garagining maqsad va vazifalari rejalari xaqida to‘garak a’zolariga ma’lumot beriladi

02.10.2018

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

2

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan texnologiyalarni ahamiyati

16.10.2018 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

3

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 19 apreldagi PQ – 1958 sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 24 fevraldagi 1958 qarorining suv xo‘jaligi ob’ektlardagi ahamiyati.

30.10.2018 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

4

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan texnologiyalarni tanqidiy o‘rganish

13.11.2018 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

5

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida qo‘llanilayotgan zamonaviy xorijiy texnologiyalarni o‘rganish va tadbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish

27.11.2018 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

6

Suv xo‘jaligi ob’ektlari qurilishida foydalanilayotgan injenerlik dasturiy ta’minotlar bilan tanishish

04.12.2018 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

7

Melioratsiya va suv xo‘jaligi ishlarini bajarishga ixtisoslashtirilgan DUK larni ish faoliyati

18.12.2018 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

8

O‘zbekiston sharoitida inshootlarni qurishda zamonaviy texnikalarni qo‘llash xususiyatlari

22.01.2019 G-603, soat 15:00

A.Atajanov

9

O‘zbekiston sharoitida tonnel va yer osti inshootlarini qurish ishlarining xususiyatlari

05.02.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

10

Irrigatsiya va melioratsiya tizimlaridagi gidrotexnik inootlarda namdan himoyalash (gidroizolyatsiya) ishlarining texnologiyasi

19.02.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

11

“Gruntda devor xosil qilish” texnologiyasining afzalliklari va bajarilish ketma – ketligi

05.03.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

12

Yirik inshoatlar qurilishida katlovanlardan suv qochirish ishlarini tashkil etish va texnologiyasi

19.03.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

13

Gidromexanizatsiya vositalari yordamida yirik kollektor va kanallarni tozalash ishlarini kompleks mexanizatsiyalash

02.04.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

14

O‘zbekiston sharoitida inshootlarni qurishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llanishi

16.04.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

15

Gidromeliorativ ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni ahamiyati

30.04.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov

16

Respublikamizdagi sug‘orish tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlarini texnologiyasi va kompleks mexanizatsiyalash

14.05.2019

G-603, soat 15:00

A.Atajanov