Ilmiy ishlar

Kafedrada tayyorlangan ilmiy maqolalar Respublikamiz va chet eldagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. Kafedra xodimlari tomonidan Ukraina, Rossiya, Qozog‘izstonning ilmiy jurnallarida keyingi 10 yilda 50 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan. Shu davr ichida kafedrada 4 ta nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilindi, 10 ta o‘quv qo‘llanma, 50 dan ortiq metodik ko‘rsatma, 200 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etilgan. Kafedrada bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlar natijalari asosida foydali modelga patent talabnomasi tayyorlab topshirildi va O‘zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi tomonidan “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to‘g‘risida”gi qonunga asosan quyidagi foydali modellar uchun patent berildi:

  1. Kultivator seyalkaga raqamli FAP 01089 –patenti, PJG universal osma purkagichi talab qiladigan quvvatini nazariy aniqlash  I AP 05696 patentlari.
  2. ПАТЕНТ на полезную модель №195352  ‘‘Распределитель для распылителей вентиляторного опрыскивателя’’  berildi . Foydali model muallifi Urishev A.E.
  3. Джураев Д., Давлетшин М.М, Файзуллаева Н. С., Ямалетдинов М. М., Тоиров .И. Ж., Бадалов С. М, А.Э.Уришев Установка для расселения трихограммы// Патент на полезную модел № 197015  Российской Федерации 2020. Блю. № 9.
  4. Универсальный навесной опрыскиватель  № 2760189  Джураее Джума Ямалетдиное Марсель Авторы: Мусаеироеич (RU), Файлуллаееа Нилуфар Садуллаеена(UZ)Тоиров Илхом Жураееич Уришеев Адхамжон Эргашалиевич.

Mualliflik guvohnomalari:

  1. U.A.Nasritdinova, J.A.Qosimov, U.D.Edilboev “Axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish” nomli elektron qo’llanmaga mualliflik guvohnomasi olindi. № 002115. 19.03. 2020 yil
  2. Qosimov Jahongir Avloqulovich № DGU 14035 “Irrigasion tindirgichlarning asosiy parametrlarining oqim gidravlik elementlari bilano’zaro bog’liqligi” DGU 2021 3999
  3. Qosimov Jahongir Avloqulovich № DGU 14036 “Irrigasion tindirgichlar samaradorligini oshirish.” 03.12.2021. DGU 2021 4000
  4. Qosimov Jahongir Avloqulovich № BGU 00713 “Edu graphcs” 05.08.2022 BGU 2022 0210
  5. Qosimov Jahongir Avloqulovich № BGU 00728 “Elektron o’quv qo’llanma” 12.08.2022 BGU 2022 0229

 

 

Ilmiy ish mavzusi

Ilmiy ish mavzusi

Ishning maqsad va vazifalari

1

05.01.01- “Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi” “Audio i vedio texnologiyalar” (pedagogika fanlari)”

“Gidrotexnika inshootlarini loyihalshda geometrik modellashtirish usullarini qo’llash”

Gidrotexnika inshootlarini loyihalash jarayoniga geometrik modellashtirish usullarini qo‘llash algoritmlarini ishlab chiqish va loyihalash jarayoni samarasini oshirishda qo‘llash.

2

13.00.02. “Ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi” (pedagogika fanlari)

‘‘ChIZMACHILIK FANINI MASOFAVIY O‘QITISHDA DIDAKTIK TALABLARNI TA’MINLASH MUAMMOLARI”

Talabalarga masofaviy ta’limda mashg‘ulotlarni

to‘laqonli yetkazish uchun avvalam bor talabalar uchun masofaviy ta’limda o‘qish uchun muhit talab etiladi. Shundan kelib chiqib tadqiqot ishimning maqsadi etib masofaviy ta’limda chizmachilikni o‘qitishda uning didaktikasini ta’minoti deb oldim